Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 
 
 
 
 

 VLTJ

Jernbanen fra Lemvig til Thyborøn er den yngste del af Vemb-Lemvig-Thyborøn jernbanen, som siden 2008 har været en del af Midtjyske Jernbaner.
Banestykket fra Lemvig til Harboøre blev åbnet for almindelig trafik den 22. juli 1899, efter ”generalprøven” den 11. juli, hvor man transporterede gæster ud til det nyåbnede Harboøre Badehotel.

Strækningen fra Harboøre og videre op til Thyborøn blev først indviet den 1. november 1899, da dele af banen på den sandede tange gav flere problemer, end man umiddelbart havde forestillet sig. Problemerne fortsatte de første år, faktisk var man i begyndelsen af 1900-tallet mest interesseret i, at overlade driften til staten eller Vandbygningsvæsenet (Kystdirektoratet). Det kom så vidt, at man til sidst ansøgte ministeriet om at få lov at nedlægge strækningen, hvilket man trods alt fik afslag på.
På grund af det større og større arbejde med kystsikring, kunne banen ikke forblive i sit oprindelige tracé. Fra begyndelsen af 1950’erne arbejdede man derfor på at flytte strækningen til en ny sikkerhedsdæmning via. Rønland hvilket resulterede i, at man den 23. august 1955 kunne indvie den nye placering.

Jernbanesporet blev moderniseret i årene 1979-1984. I 1983 blev de Y-tog (3 stk.), der den dag i dag stadig kører på strækningen leveret. Banen havde på det tidspunkt ikke fået nyt materiel siden 1932.

Gennem årene er der blevet installeret sikringsanlæg og fjernstyring på hele banen, og der arbejdes fortsat på at nedlægge overkørsler, så man kan minimere risikoen for sammenstød mellem tog og vejtrafik.

Banen transporterer ca. 200.000 passagerer årligt samt ca. 20.000 tons gods pr. år. Dette er hovedsageligt til og fra Cheminova, som også har sit eget sidespor direkte ned på fabrikken.