Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 
 
 
 

 

 

Vadefugle

Er du på vandretur i Naturrum Thyborøn vil du møde stien men en smal stenet strandbred uden nævneværdig vegetation. Akkurat her raster (hviler og æder) en del vadefugle.

De fleste vadefugle søger efter føde på stranden, i den fugtige jordbund eller i det lave vand.

En vadefugl har vade-fod, hvilket betyder at de har en anelse svømmehud mellem tæerne.

Arter der ankommer fra de nordlige breddegrader om efteråret, er ofte ikke særligt sky, de er derfor relative lette at komme tæt på. Måske flyver de blot lidt længere hen ad kysten eller i en bue ud over vandet for at returnerer til udgangspunktet for herefter at fortsætte deres søgen efter føde.

De største oplevelser opnås hvis iagttagelsen kan ske på afstand og uden at forstyrre dem yderligere.

Almindelig ryle, rødben, stenvender og strandskade er nogle af de vadefugle du oftest vil møde, men også andre arter kan forekomme.

Læs mere om hvilke fugle der holder til på denne egn.(PDF fil)