Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 
 
 Strandtudsen (Bufo calamita)

Strandtudsen er en af de mere sjældne arter af padder i Danmark.
Arten lever i spredte populationer over hele landet, og findes i meget begrænset antal på alle lokaliteter. Der er i øjeblikket registreret ca. 80 populationer over hele landet, et af disse steder er bl.a. på strandengene omkring Thyborøn.
Strandtudsen kan blive 6 cm lang og kendes let på den tynde gule streg der løber fra tudsens snude, ned over ryggen, til gattet. Arten stiller specielle krav til sine levesteder, og er derfor primært tilknyttet strandengen, i nærheden af fjord og hav.

Den er hovedsalig nataktiv og tilbringer det meste af dagen i skjul. I skumringen kommer de frem fra deres skjul for at jage insekter, som er deres vigtigste føde. Tudsen jager helst på områder uden mange planter. Den kan derfor ofte træffes oppe i klitterne hvor vegetationen er sparsom.
Tudsen formerer sig fra det tidlige forår, hvor hannernes kald kan høres i nærheden af lavvandede vandsamlinger.

Strandtudsen har som art specialiseret sig i at udnytte midlertidige, og gerne saltholdige, vandsamlinger. Her i disse vandsamlinger lægger de deres æg og sikre derved de bedst betingelser for haletudsen. De lavvandede vandsamlinger opvarmes af forårssolen og den høje temperatur gør, at haletudserne udvikler sig hurtigt. De kan derved nå at fuldføre deres forvandling til små tudser på kun 40 dage, og inden vandsamlingen tørrer ud.
Dette gør også tudsen i stand til at formere sig helt frem til august, hvis betingelserne er gode.
Strandtudsen er, som alle danske padder og krybdyr, fredet.
Det er forbudt at indsamle dyr i naturen og forbudt at forstyrre deres levesteder.