Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 
 
 

 

 

Fugle på revlen

Langs kysten i lagunesøen, har bølgerne gennem årene dannet en smal revle 80 m ude i vandet. Efterhånden er revlen vokset til en eller flere langstrakte øer, hvor svømme- og vadefugle holder af at raste.

Øer, holme, landtanger og større sten i vandet foretrækkes da fuglene her stort set kan være i fred for rovdyr.

I træktiden om foråret og efteråret kan her være mange fugle at se på.

Svømmeænder: Gråand, spidsand, pibeand og krikand.

Vadefugle: Rødben, engryle, lille kobbersneppe, stor regnspove og klyde.