Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 
 
 
 

 

 

Et unikt landskab

Gennem årtusinder havde naturkræfterne frit spil langs vestkysten. Materiale blev ført med strømmen nord- og sydfra og førte til opbygningen af Limfjordstangerne, der afskar Vesterhavet fra Limfjorden. Under en stormflod for 150 år siden, i december 1862, brød havet igennem ved Thyborøn Kanal.

Gennembruddet markerer begyndelsen på menneskets kamp med og mod naturen og på det moderne Thyborøn. Gennem massive anlægs- og kystbeskyttelsesarbejder er det lykkedes at holde kysten, og ved kanalen er en af Danmarks største fiskerihavne gradvist opbygget.

På Harboøre Tange bærer landskabet kraftigt præg af den menneskelige aktivitet. I digegravene er taget materiale til opbygning af digerne som beskyttelse mod havet, og i øst beskytter diget mod oversvømmelser fra fjorden. På diget kører toget fra VLTJ, som om det ejer landskabet. På stranden ses stadig vidnesbyrd om en anden kamp om kysten i form af de mange bunkers fra 2. Verdenskrig.
På trods af de menneskelige indgreb og regulering, byder området stadig på fantastiske naturoplevelser hele året i et unikt område af Danmark; hvad enten solen varmer eller elementerne raser.