Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Havnen, sikkerhedsdæmning og afvanding

Igennem århundreder har havet med jævne mellemrum brudt igennem de smalle Limfjordstanger. Ved gennembruddet i 1862 brød havet igennem to steder. Det nordligste gennembrud lukkede den naturlige sandvandring dog hurtigt igen, men det sydlige, den nuværende Thyborøn Kanal, udviklede sig så man i 1868 kunne sejle ud igennem hullet.

Denne udvikling betød at der skete en stor erosion af havkysten, som rykkede tilbage med 15-20 meter om året. Det vakte stor bekymring, og der blev nedsat en kommission som skulle komme mede løsninger til hvordan erosionen kunne stoppes. Mens kommisionen tænkte blev der fra 1875 udført forsøgshøfder. Kommisionens anbefalinger var at der skulle bygges høfder på hele strækningen fra Bovbjerg i syd til Lodbjerg i nord, og der skulle udføres højvandssikring i form af diger.

Et stort antal af disse blev bygget, og det reducerede kysttilbagerykningen til ca 2 meter om året. I tillid til at nu var der styr på kysttilbagerykningen voksede Thyborøn fra de 9 huse og Thyborøn havn anlagt i 1914-17 ud fra høfde 64, som Vandbygningsvæsenet benyttede som lossebro for materialer til høfdebyggeriet.

I 1930 var Thyborøns indbyggerantal vokset til 600 og det var vokset til 1200 i 1940 og Thyborøn var en fuldvoksen fiskerihavn med 100 hjemmehørende fiskekuttere med tilhørende serviceerhverv.

Opmålingerne af kysten viste at de dybere dele af kystprofilet stadigt rykkede ind mod land med foruroligende hast. Frygten var at høfderne ville bryde sammen hvis der kom en række storme efter hinanden. I 1937 blev der nedsat endnu en kommission. Kommissionen anbefalede at Thyborøn kanal skulle lukkes. Arbejdet med at anlægge den 20 km lange sikkerhedsdæmning fra Flade Sø i Nord til Langerhuse i syd gik straks i gang. Dæmningen skulle forsynes med en skibsfart- og en gennemstrømningssluse. Desuden skulle der bygges diger til sikring af Agger, Thyborøn og Harboøre byer. Desuden skulle høfde 59 og 72 udbygges til hhv. 1100 og 2100 m lange havmoler.

I 1954 blev arbejdet stoppet på grund af besparelser og der blev udført de konstruktioner som vist på figuren. Siden stormfloden gav gennembrud af Tangen ved Vrist er der siden 1982 primært gennemført kystbeskyttelse i form af sandfodring i en Fællesaftale mellem staten og kystkommunerne. Det har kunne stoppe kysttilbagerykningen hvor det har været målsætningen.

Det store inddæmmede naturområde mellem Sdr. Tværdige ud for høfde 54 ved Thyborøn og Ndr. Tværdige ud for høfde 33 ved Harboøre bliver afvandet gennem en sluse i det nordøstlige hjørne.

Thyborøn havn er også i dag en stor havn på den jyske Vestkyst og udvikler sig hele tiden. Det er en kommunal selvstyre havn med fokus på dynamik, kvalitet og service. I dag er omsætningen baseret på fiskeri, men godsomsætningen er steget de seneste år. Særligt er Thyborøn havn kendt for konsumfisk af meget høj kvalitet og for at være de første til at indføre internet baseret fiskeauktion.