Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 
 
 

 Fugle i krattet

Mellem engene og ved foden af sikkerhedsdæmningen gror der en bræmme af krat, som nærmest har karakter af en lille skov.

Derudover findes der ikke meget træagtig vegetation på Harboøre Tange, men der er dog nok til, at også rådyrene kan trives her. Sporene ses tydelig på sandede områder.

Krattet består de fleste steder mest af havtorn, men der også en del hyld og pil indblandet, ofte grundigt flettet sammen af brombærranker.

Her i det blæsende Vestjylland finder mange af engens insekter læ i de skærmende buske.

Læ og føde tiltrækker småfugle som Gulbug, Vestjyllands nattergal og den knirkende Jernspurv, hvis sang ofte sammenlignes med lyden af en rusten trillebør.

Tornsanger, Tornirisk og Løvsangeren med den blide melodiske sang, hvor lyden nærmest kan sammenlignes med synet af et faldende blad.