Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 
 
 

 

 

Klydesøen

Klydesøen med de to øer blev anlagt af Cheminova i 1986, som erstatning for tildækning af nogle forurenede småsøer mellem renseanlægget og kemikaliedepotet ved høfde 42.

Allerede i foråret blev øerne taget i brug til yngleplads af et stort antal klyder og et mindre antal havterner. I de senere år har hættemåger også ynglet på øerne, og Skarver bruger øerne som hvileplads.

Øer er normalt rovdyrsikre ynglepladser, men mink, ræve og mårhunde har i de senere år været et problem på mange øer.

I foråret 2012 blev der lavet et forsøg på den ene af øerne i Klydesøen, hvor man bl.a. ved hjælp af et flydetov rundt om øen forsøger at holde ræve og mårhunde bort.