Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 
 
 

 

Klima

Vind, luftfugtighed samt temperaturerne i luft og jord er de klimafaktorer der sammen med jordbundsforholdende påvirker planternes fordeling i landskabet.
En tør, solsveden, sandet og forblæst skråning uden mindste antydning af muldlag, er et barskt sted for et lille frø at slå rod. Kun de mest hårdføre planter klarer det.

Sandskæg er en af de hårdføre. Timian og Revling kan også være heldige at slå rod. Sandstar vandrer ind med rodskud og Rensdyrlav får også pletvis fat og breder sig.
I kort afstand længere mod syd vokser krattet sig højere og skærmer mod den så ofte stride vestenvind. Her har planterne etableret et mere jorddækkende og artsrigt samfund end på den forblæste skråning med sandskæg.

Efterhånden som de lave krat vokser sig højere, og de hårdføre planter dækker det hvide sand, forbedres vækstbetingelserne og naboplanterne ”indvandrer”. Denne proces kaldes med et fint ord succession, hvilket betyder noget i retning af arvefølge. De sidst ankomne planter har på en måde ”arvet” pladsen efter de hårdføre f.eks. sandskæg.
Succession kan iagttages de steder, hvor plantevæksten får lov at udvikle sig over en årrække.