Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 
 
 
 
 
 
 

 

Sponsorer

 

midtjysk turisme   Lemvig kommune
     
Friluftsrådet   Miljøministeriet
     
Arbejdsmarkedets feriefond   Kystdirektoratet
     
landdistrikter.dk   Lokale og anlægsfonden
     

Arbejdsmarkedets Feriefond, Friluftsrådet og Lokale- & Anlægsfonden lavede i fællesskab konceptet Naturrum. Naturrum Thyborøn er støttet med midler fra de 3 fonde.

Følgende krav skal være opfyldt, for at et projekt kan være et Naturrum:

- Naturrum skal have lokalt ejerskab.
- Naturrum skal være støttepunkt for naturforståelse og friluftsliv
- Naturrum skal give mulighed for ro og fordybelse
- Naturrum skal udtrykke lokal identitet
- Naturrum skal altid være åbent
- Naturrum skal være i dialog med den omgivende natur