Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 
 
 
 

 

 

Hvor ligger Naturrum Thyborøn?

Find vej

Naturrum Thyborøn er placeret på Harboøre Tange, et areal som er afgrænset af Vesterhavet i vest, Nissum Bredning i øst, Nordre Tværdige ved Thyborøn mod nord og Søndre Tværdige i syd ved Harboøre, et område på 1100 ha.

Naturrum strækker sig fra den nordvestlige del af engene, og dermed den sydvestlige del af byen. Området løber ned langs med havet ned til Thyborønvej, hvorefter den følger grusvejen, som gennemskærer engene i retningen mod Rønland i øst. I øst afgrænses Naturrum Thyborøn af Gl. Landevej, som er grusvejen der skære sig midt ned igennem Tangen og løber parallelt med landevejen.

Se her hvor du kan finde Naturrum Thyborøn!