Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 

 
 
 
 
 Byen og havnen 

Før gennembrydningen af tangen i 1862 var Thyborøn en del af Thy, som navnet indikerer. Da først kanalen var skabt, voksede byen, der i 1879 kun bestod af 9 huse. I 1899 fiskede op til 40 kuttere ved kanalen, og i 1915 – 1918 blev havnen anlagt. I 1899 kørte tog mellem Lemvig og Thyborøn, og derefter voksede byen med stor hast.

I dag afspejler Thyborøn by udviklingen, der er sket - med små huse til de mennesker der arbejdede på havnen og relaterede erhverv i gamle dage, og store huse der er bygget, fordi der var store penge i fiskeriet.

I vinteren 1971-72 stod den første del af den nye industrifiskerihavn færdig med fiskemelsfabrik. I 1974-77 blev der bygget liggekaj for industritrawlerne mod vest og ved den søndre ende en reparations- og monteringskaj. I området ligger en lang række fiskerirelaterede virksomheder.

Thyborøn er i dag blandt de fem største fiskerihavne i Danmark, hvor også godstrafikken er i støt fremgang. Det er specielt sten og grus fra de store grusværker på Sydhavnen, der transporteres, men også kemikalier til Cheminova har en betydelig andel af godstrafikken i Thyborøn.

Thyborøn Havn er i dag en kommunal selvstyre havn, hvor fiskeriet af kvalitetsfisk sammen med godstransporten og fiskeriet af fisk til virksomheden TripleNine (999) udgør hovedarbejdsområderne. Auktionshallen i Thyborøn var den første i Danmark, der lavede fiskeriauktion over internettet i 2001, hvorved handlen med fisk fra Thyborøn blev international.