Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 
 
 
 

 

 

Gøgeurt

Alle Gøgeurter i Danmark er fredet og står på listen over truede arter og stiller store krav til deres biotop. Der vokser flere arter på Harboøre Tange. Den mest almindelige på Tangen er den der kaldes Majgøgeurt.

De vokser overalt på engene, specielt i de mere fugtige områder. For andre end botanikere, kan det dog være svært at skelne arterne fra hinanden.

På lokaliteten her vokser Purpurgøgeurten.

Bemærk, at i sommertiden fra den 16.04 til den 15.07 er det ikke tilladt at færdes uden for stien!