Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 
 
 
 

 Dyr

Harboøre Tange adskiller Limfjorden (Nissum Bredning) fra Vesterhavet og ligger 15 km nordvest for Lemvig.

Tangen er et område på ca. 1100 ha. Området er hævet havbund og derfor fladt og lavtliggende, det domineres af laguner, søer og strandenge. En del af området er tilgroet med tagrør, buske, bælter af pil og havtorn.

Et naturområde som primært tiltrækker mange ynglefugle, men ud over de mange fugle, kan du i øvrigt observere ræve, hare, rådyr, odderen, mårhund, mus og vandrotter. Af krybdyr kan du finde hugorm, strandtudsen, vandsalamander og firben.

På Limfjordssiden i Nissum Bredning er der gode muligheder for at iagttage den spættede sæl. Sælerne holder til på sandbanker og rev uden i fjorden.