Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 
 
 
 

 Cheminova

Cheminova fremstiller kemiske plantebeskyttelsesmidler. Produkterne anvendes af landmænd i hele verden til at beskytte afgrøderne mod ukrudt, svampesygdomme og insekter.

Det er Cheminovas mission at bidrage til verdens fødevareproduktion. I dag er der ca. 1 milliard mennesker, der sulter.

99% af Cheminovas produktion går til eksport, og virksomheden har datterselskaber eller salgskontorer i knap 30 lande. Det største markedsområde er Europa.

Siden begyndelsen af 1960’erne har Cheminovas haft produktionsanlæg og hovedkvarter på halvøen Rønland. Cheminovas fabriksanlæg er miljø- og sikkerhedsgodkendt af de danske myndigheder. Alt spildevand fra de mere end 20 produktionsanlæg renses i et meget stort biologisk rensningsanlæg, der kan behandle 4.000 m3 spildevand i døgnet. Et centralt luftforbrændingsanlæg kan behandle ca. 60.000 m3 procesluft i timen. På produktionsanlæggene foregår der lokal røgrensning og genindvinding af kemikalier.

Der er mere end 800 ansatte på Rønland. Ca. 2/3 er beskæftiget med produktion, vedligehold, miljø og kvalitetskontrol. Cheminova har desuden en stor udviklingsafdeling, hvor omkring 150 medarbejdere er beskæftiget med udvikling, afprøvning og godkendelse af nye produkter til verdensmarkedet.

Samtidig med, at der er et stort produktionsapparat, rummer naturen på Rønland et varieret dyre- og planteliv, bl.a. den ikke så almindelige strandtudse og den velkendte strandskade.