Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 
 
 

 

 

Beton til kystbeskyttelse

Beton er blevet brugt til kystbeskyttelse lige siden den første høfde blev bygget ved Ferring i 1875. Beton består som udgangspunkt af en blanding af cement, tilslag og vand.
Havet er det man kalder et aggressivt miljø for betonen, hvilket betyder, at nedbrydningen af beton sker hurtigere i havet end på land.

Der for forskes i at lave en holdbar beton. En af pionererne var Ingeniør A. Poulsen, som var ansat i Vandbygningsvæsenet (Kystdirektoratet). Han havde fået den ide, at blande den almindeligt anvendte Portland cement med Diatoméjord (Mo-Ler) i et kemisk bestemt forhold.
Diatoméjord (Mo-Ler) cementen blev allerede i 1910 brugt til bygningen af høfderne og til Thyborøn Havn i 1914-1916. Betonen har en rødlig farve i modsætning til normal beton, som er grå.
I dag bruges der almindelig Portland cement, da det giver den mest optimale beton i forhold til krav, holdbarhed og pris.

Nedenstående betonblanding er den der bruges i dag :
Betonidentifikation: A35N64
Miljøklasse: Aggressiv.
Styrkeklasse: 35 MPa.
Kontrolklasse: Normal.
Maksimal stenstørrelse: 64 mm.
Sætmål: Tilstræbt konsistens 70 mm
Beton til kystbeskyttelse