Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 
 
 
 

 

 

Høfde 42

Det tidligere kemikaliedepot ved Høfde 42 er forurenet med 100 forskellige stoffer, herunder omkring 170 tons af pesticidet ethyl-parathion (tidligere solgt under handelsnavnet ”Bladan”).

Efter årtier med udsivning af forurening til Vesterhavet, blev depotet ved Høfde 42 indkapslet med en stålspuns og topmembran i 2006. Stålspunsen er nedrammet i et tykt lag af fjordler ca. 14 meter under terræn. Formålet med indkapslingen er at forhindre yderligere udsivning af kemikalier fra depotet til Vesterhavet og dermed vinde tid til at udvikle, afprøve og gennemføre en egentlig oprensning af forureningen. Indkapslingen er derfor ikke en oprensning i sig selv, men en midlertidig foranstaltning, der effektivt afskærer forureningen fra miljøet.

Stålspunsen vurderes at have en levetid på minimum 15 år.

Region Midtjylland og Miljøstyrelsen gennemfører i øjeblikket en række udviklingsprojekter med henblik på at identificere og udvikle en effektiv metode til oprensning af forureningen indenfor spunsvæggen. Udviklingsarbejdet blev igangsat i 2007 og forventes at tage en årrække, hvorefter den egentlige oprydning igangsættes.
Figur 1 viser et principsnit over kemikaliedepotet, som det fremstår i dag. Den kraftigste forurening befinder sig umiddelbart over et tyndt lag lerlag, der ligger 3-4 meter under havets niveau.


Figur 1. Øst-vest principsnit af giftdepotet.
Her ses den lodrette stålspuns og plastmembranen, der hælder ned mod Vesterhavet. Tegningen viser et vandspejl, der ved hjælp af oppumpning er lavere inde i depotet end udenfor. Ved utætheder vil vand sive ind i depotet og ikke ud.

Der er mere information ved giftdepotet ca. 300 m mod vest.